Historia

Läktarproffs i Sundsvall har över 20 års erfarenhet inom evenemang.
     2011 blev starten för en ny inriktning av Läktarproffs verksamhet. Då blev det nämligen klart att Sundsvallsbron skulle byggas precis där Läktarproffs hade sin verksamhet.
     Läktarproffs flyttade sin verksamhet ut till Stavreviken och bytte nytt regi startade Läktarproffs Event AB. Moderbolaget ändrade namn till Läktarproffs Fastighet AB.
Under den här tiden hade vi redan ett flertal hyresgäster som trivdes och gärna ville fortsätta samarbeta med oss. Därav uppstarten för en ny kärninriktning.
     Under 2012 påbörjade vi "Sundsvalls största nybygge 2012" i Nacksta Industiområde. Tanken var att bygga lokaler åt oss som drabbats av brobygget. När fler intresseanmälningar stömmande in började vi bygga och förvalta industrifastigheter i Sundsvall med omnejd. Idag äger och förvaltar vi totalt 12 000 m² lokaler.
     Ambitionen är att växa ännu mer inom den sektorn och etablera fler industifastigheter jämte vår verksamhet som eventföretag.

Läs mer om Laktarproffs event här.